صفحه نمایش لمسی

دارای دو حافظه مجزا

حالت سری کرن سریع QUARTER TONE

تغییرTune نتهای دلخواه و ذخیره در حافظه دستگاه

دو سال گارانتی AK